MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

1. Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu a seznámit se s místním rybářským řádem!!! Povolení k lovu zakoupíte na tel.+420 777 878 198  Martina Horáková

2. Na jezeře je nutné si předem reservovat konkrétní lovné místo. Pokud plánujete příjezd na jezero v nočních hodinách je třeba se telefonicky nahlásit na tel. +420 777 878 198 - Martina Horáková

V případě technických dotazů volejte na tel. +420 731 334 731 - Luděk Horák.

tel . + 420 603 919 182 -  Petr Machač

3. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu!

4. Lov povolen jen ze břehu dle plánu lovných míst.

5. Loví se systémem „chyť a pusť“ NON-STOP 24 hodin.

6. Osoba provádějící lov je povinna:

- mít při lovu podložku pod ryby, vyprošťovač háčků (peán), desinfekci na ryby, podběrák s jemnou síťovinou s rameny minimálně 80 cm.

- při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou použití dostatečně silné a velké podložky s držadly tak, aby celé tělo ryby bylo na podložce a žádná část ryby nebyla na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

- rybu ihned po zvážení a vyfotografování vrátit šetrně zpět do jezera!

7. Sumec obecný a Sumeček americký jsou považovány za rybu škodnou a nesmí být vráceny zpět do jezera! Lovící si může ulovenou rybu po dohodě se správci ponechat v opačném případě tuto rybu správci jezera předá.

8. Lov na živou nebo mrtvou rybku nebo její části je při kaprařině PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!!!  Povoleno je to pouze v případě lovu sumců nebo štik

9. Dítě do 10 let může lovit na jeden prut k povolence dospělého zdarma.

10. Rybář i jeho návštěva jsou povinni umožnit nahlédnutí do auta a osobních věcí ke kontrole. Návštěvy jsou povoleny pouze za denního světla!

PODMÍNKY LOVU KAPRŮ:

1. Lov povolen pouze ze břehu na tři pruty, každý maximálně s jedním návazcem a jedním jednoháčkem bez protihrotu nebo s protihrotem.

2. Lov povolen na nástrahy a návnady rostlinného původu např. boilies, pelety, kukuřice a podobně. Lov na nástrahy živočišného původu jako žížaly, červi a podobně je také povolen.

3. Přísný zákaz vnadění tvrdými, nevařenými luštěninami, kukuřicí, boby, řepkou apod.

4. Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,50–0,70 mm (neřežou ryby).

5. Montáž udice musí být tzv. úniková, aby v případě utržení ryby došlo k odpadnutí olova. Zákaz použití montáže napevno!

6. Je zakázáno ryby sakovat nebo jiným způsobem přechovávat. Pro potřebu focení a vážení je povoleno na namočené podložce s rybou manipulovat maximálně 5 minut. Focení je povoleno pouze v pokleku na podložce nebo ve vodě. Rybu je nutné stále polévat vodou. Nikdy se nefoťte s rybou ve stoje, hrozí její vyklouznutí a nenávratné zmaření jejího života!

7. Používání člunů, zavážecích loděk a vyznačení lovného místa tyčovou bojkou je povoleno

8. Lovící přes noc musí mít osvětlené lovné místo viditelným světlem ( např. solární světlo )

 

PODMÍNKY PRO LOV DRAVCŮ:

 
1. Lov povolen pouze na jednoháčkové nástrahy např. streamery, gumy atd. Je přísně zakázáno používat woblery a jakékoliv nástrahy s trojháčky. 
2. Povinnou výbavou rybáře jsou peán, podběrák větší velikosti a podložka pod rybu. 
3. Vláčení ze člunu, popř. Bellyboatu je povoleno a zároveň ho doporučujeme.
4. Pokud je na místě rybář lovící kapry, vláčkař nesmí lovit v jejich sektoru. Veškerá prázdná místa jsou volně přístupná pro vláčku. 
5. Černá čára na mapce značí zákaz lovu a vstupu z vyznačeného břehu. 

 

CHOVÁNÍ PŘI LOVU:

1. Zakazuje se jakékoliv sekání, ničení a odstraňování příbřežních porostů (stromů, stromků, vodní trávy, rákosů atd.).

2. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění - záhozů a dlažeb.

3. Lov ryb udicí se provádí jen ve vyhrazeném prostoru k tomu určeném podle vydané povolenky a plánu lovných míst. Je zakázáno jakkoliv omezovat sousední rybáře!

4. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi včas manipulovat.

5. Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům - rybářská stráž, policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na jezeře.

6. Stanování, bivakování a koupání je povoleno pouze s platnou povolenkou na označených místech.

7. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 minut po uplynutí povolené doby lovu dle vydané povolenky.

8. Každý rybář je povinen udržovat u jezera pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odvést. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu nebo je  házet do jezera!

9. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen, bez náhrady a zákazem lovu po dobu 1 roku. Při podezření na krádež ryby bude rybář zadržen a předán policii ČR. Zároveň bude jméno a příjmení rybáře uvedeno na všech rybářských serverech a budou obeslány soukromé revíry v ČR. 

10. Přísný zákaz mytí a osobní hygieny v jezeře. Zejména je zakázáno jakékoliv použití mýdel, šampónů a podobných prostředků!

11. Rozdělávání otevřených ohňů je zakázáno. Povoleny jsou pouze nadzemní grily plynové nebo na tuhé palivo jako je dřevěné uhlí nebo brikety.

12. Parkování povoleno pouze na vyhrazených místech.

ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU :

1. Je zakázáno používání k lovu prostředků výbušných, otravných a omamných látek, jakýchkoliv bodců, lapaček, košů, sítí, lovit je do rukou a ok, střílet a podsekávat ryby.

2. Zákaz používání návnady a nástrahy, které mohou svým složením ohrozit zdraví ryb, znečistění a zakalení vody v jezeře.

3. Zákaz lovu na všechny chráněné živočichy.

 

Zakoupením povolenky se každý dobrovolně zavazuje řídit se ustanoveními místního rybářského řádu!

Za případné odcizení věcí a úrazy na pískovně neručíme!

 

Rybolov je prováděn na vlastní nebezpečí!!!